Stock Market Quotes

INFORMACJE DLA INWESTORÓW

Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje korporacyjne wymagane przez regulacje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA dla podmiotów notowanych na New Connect. 

Realizując politykę otwartości w relacjach z inwestorami wyrażamy gotowość na pogłębianie wymiany informacji w ramach bilateralnej korespondencji mailowej.

Osobą odpowiedzialną za kontakty z inwestorami jest Czesław Piotrowicz. Zachęcamy do kontaktu poprzez poniższy kanał.  

 

NAJBLIŻSZE TERMINY 

30 MAJA 2021

Raport roczny za 2020 r

16 SIERPNIA 2021

Raport za 2Q 2021

15 LISTOPADA 2021

Raport za 3Q 2021

 
A presentation at the office

ZARYS PLANÓW STRATEGICZNYCH 

"Liczy się przyszłość" 

Okres wychodzenia gospodarki Polski z kryzysu pandemicznego wygenerował szanse rynkowe, wcześniej dla Spółki nieosiągalne. Zasoby Spółki, głównie niematerialne, które wcześniej były oceniane jako bezwartościowe, obecnie mają szanse stać się kołem zamachowym dla wznowionej działalności operacyjnej. 

Zarząd - wspólnie z kluczowymi akcjonariuszami - rozpoczął intensywne prace nad budową optymalnego modelu biznesowego na przyszłość, skoncentrowanego na maksymalizacji długoterminowego interesu akcjonariuszy. 

Jako rynek bazowy postrzegamy przedsiębiorców z sektora  "małych i średnich", którzy poszukują aktywnej asysty w okresie kryzysu, w tym w szczególności w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością. Dostrzegamy także konieczność kompleksowej obsługi takich partnerów, w tym także w zakresie poza dostarczaną przez nas dotychczas obsługa marketingową i PR-ową. 

Wychodząc naprzeciw tak rozumianym potrzebom potencjalnych klientów pracujemy nad możliwościami rozbudowy zakresu naszych usług o specjalistyczne usługi doradcze  z zakresu zarządzania i ekonomii, ale także poszukujemy możliwości wprowadzenia usług wsparcia finansowego (inwestycyjnych) pozwalających na szybkie działania w interesie naszych klientów i oparcie współpracy na autentycznym partnerstwie w tym także ekonomicznym i w zakresie ryzyka.   


 

DOKUMENTY KORPORACYJNE

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

STATUT

 

AKCJONARIAT

MUTUS SP. Z O.O.

53,36%

MBMB SP. Z O.O.

6,68%

NOVAVIS GROUP SA

6,13%

POZOSTALI ("FREE FLOAT")

33,83 %

 

 WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

WZA Z 31.07.2018 R

 

RADA NADZORCZA

GRZEGORZ JĘDRZEJEWSKI

Członek Rady Nadzorczej

Inżynier z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prowadzenia przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych. Specjalista od zarządzania zmianą. Inwestor prywatny.

WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI

Członek Rady Nadzorczej

Prywatny przedsiębiorca i inwestor.

JACEK GÓRKA

Członek Rady Nadzorczej

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Wykładowca i mentor. Praktyk w zarządzaniu w kryzysie i zarządzaniu zmianą.

ZBIGNIEW SZYMCZUK

Członek Rady Nadzorczej

Doświadczony zarządzający i prywatny przedsiębiorca w branży budowlanej. Inwestor.

 

RAPORTY ESPI

7/2021

Informacja od nowego akcjonariusza

6/2021

Zmiana znaczącego akcjonariusza

5/2021

Odpis znacznej wartości

4/2021

wybór doradcy restrukturyzacyjnego

3/2021

negocjacje w sprawie zmian w akcjonariacie

2/2021

przegląd opcji strategicznych

1/2021

odwołanie od decyzji  wykluczeniu

POZOSTAŁE

sprzed 2021 r

 

RAPORTY BIEŻĄCE EBI

25/2021

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Pobierz

24/2021

powołanie członka Rady Nadzorczej

22/2021

Wybór audytora

19/2021

oddelegowanie członka RN do zarządu

18/2021

wybór audytora

5/2021

terminy raportów okresowych w 2021 r

4/2021

zmiana danych adresowych i kontaktowych

Pobierz

3/2021

rezygnacja członka RN

1/2021

odwołanie od decyzji o wykluczeniu

POZOSTAŁE

sprzed 2021 r

 

RAPORTY OKRESOWE

RAPORT 1 Q 2021

26/2021

RAPORT 4Q 2020

23/2021

NIEAUDYTOWANY RAPORT 2019

21/2021

NIEAUDYTOWANY RAPORT 2018

20/2021

RAPORT 3Q 2020

17/2021

RAPORT 2Q 2020

16/2021

RAPORT 1Q 2020

15/2021

RAPORT 4Q 2019

14/2021

RAPORT 3Q 2019

13/2021

RAPORT 2Q 2019

12/2021

RAPORT 1Q 2019

11/2021

RAPORT 4Q 2018

10/2021

RAPORT 3Q 2018

8/2021

RAPORT 2Q 2018

7/2021

RAPORT 1Q 2018

6/2021 i 9/2021

RAPORT ROCZNY 2017

2/2021

RAPORT AUDYTORA 2017

2/2021

POZOSTAŁE

sprzed 2021 r